Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Skonsultuj z nami swój projekt

Wtorek, 7 czerwca 2022

Wykaz pracowników Urzędu Miejskiego, u których mieszkańcy miasta mogą skonsultować zgłaszany projekt

1. Rafał Włodarski, Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji, tel. 89 642 94 41, mail: rafal.wlodarski@um.ostroda.pl

2. Przemysław Prella, Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji, tel. 89 642 94 48, mail: przemysław.prella@um.ostroda.pl

3. Łukasz Żarkiewicz, Wydział Inwestycji, tel. 89 642 94 52, mail: lukasz.zarkiewicz@um.ostroda.pl

4. Konrad Nalewajko, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, tel. 89 642 94 24, mail: konrad.nalewajko@um.ostroda.pl

5. Przemysław Kołodziej, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 89 642 94 17, mail: przemyslaw.kolodziej@um.ostroda.pl