Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 23Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2023

 23Skrócona nazwa edycji

9. Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany (zagubiony) blask

Planowany koszt: 299 337 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

10. Plac Tysiąclecia OdNowa!

Planowany koszt: 285 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 22Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22Skrócona nazwa edycji

5. Poprawa warunków rekreacyjnych osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy jeziora Perskiego

Rzeczywisty koszt: 93 639,90 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Opis realizacji:Wybrano wykonawcę projektu.

 22Skrócona nazwa edycji

17. Eko Parking na Skarpie (ul. Kolejowa)

Rzeczywisty koszt: 255 957,43 zł

Postęp realizacji: W realizacji

Opis realizacji:Zawarto umowę z Wykonawcą prac. Trwają prace budowlane.

 22Skrócona nazwa edycji

18. Plac zabaw "EKIPA Z BAGIEN"

Planowany koszt: 158 950 zł

Postęp realizacji: W realizacji

Opis realizacji:Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ Wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy.

Poprzedni projekt
Następny projekt