Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 18

18. Plac zabaw "EKIPA Z BAGIEN"


Lokalizacja

Działki nr 18/1 oraz 21. Wzdłuż chodnika oraz drogi rowerowej łączącej ulicę Batorego z Pionierską. Zał. nr 4

Opis projektu

Projekt "EKIPA Z BAGIEN" zakłada budowę placu zabaw wraz z siłownią miejską oraz strefą wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku istniejącej infrastruktury roślinnej, z jej wykorzystaniem. Proponowana lokalizacja porośnięta jest w znacznej większości roślinnością wierzbową, stabilizującą wilgotność podłoża i znakomicie nadającą się do kształtowania i tworzenia elementów żywej architektury oraz małymi drzewami liściastymi i krzewami ozdobnymi. Cały teren rozsądnie i odpowiedzialnie uformowany, stworzy niezwykle przyjemną i atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców. Roślinność obniży temperaturę, pozwoli odetchnąć w upalne dni i schronić się przed intensywnymi promieniami słońca, a z czasem przed wiatrem i deszczem.
Do realizacji projektu niezbędne jest wykonanie następujących zadań:
1.Mapa do celów proj. 1 szt.1.000 zł  2.Dok. projektowa - projekt zagospodarowania przestrzeni placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią i strefą wypoczynku, w oparciu o istniejące zasoby naturalne (wykorzyst. poprzez ukształtowanie istniejącej roślinności - wierzby, małe drzewa) 1 szt.10.000 zł.3.Ogrodzenie placu zabaw (wys.1.0 m)-104mb 15.600 zł.4.Wyznaczenie i budowa chodnika (alejki żwirowej) wejście od istniejącej części chodnika 10mb 850 zł.5.Utwardzenie nawierzchni pod stojaki rowerowe 4m2 1.000 zł.6. Tablica informacyjna z regulaminem 1 szt. 800 zł.7.Nawierzchnia bezpieczna trawiasta, jako miejscowe uzupełnienie istniejącej nawierzchni 50m2 - 9.750 zł 8.Nawierzchnia bezpieczna z piasku 50m2 - 2.600 zł
9. Koszenie 300m2 750 zł 10.Przesadzenie krzewów żywopłotowych (formowanie istniejącej roślinności, bez przeprowadzania zbędnych wycinek) 50 szt. - 2.500 zł.11.Plac zabaw mały (do 6 urządzeń) 1 kpl. - 50.000 zł.12.Wyposażenie siłowni miejskiej (zestaw 4 urządzeń do ćwiczeń) 1 kpl - 35.000 zł.
13. Ławka betonowo-drewniana z oparciem 7 szt. - 10.500 zł14. Stojak na rowery typu "U"5 2 szt.1.600 zł.15.Kosz na odpady 5 szt.-5.000 zł.16.Oświetlenie-lampy solarne-12.000 zł

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem naszego projektu jest, atrakcyjne zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie placu zabaw o nazwie "Ekipa z bagien" dla małych i większych mieszkańców naszej osiedlowej społeczności. Plac zabaw zapewni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy oraz będzie pełnił funkcje integracji społecznej bez względu na wiek. Chcemy podkreślić, że w okolicy proponowanego (ul. 11 Listopada, Batorego, Pionierska, Wybickiego, M.Skłodowskiej-Curie) przez nas projektu zamieszkuje wiele młodych rodzin z dziećmi w różnym wieku.
Obecnie w naszej okolicy nie mamy takiego miejsca, w którym dzieci wspólnie z kolegami, rodzicami czy dziadkami, sąsiadami mogliby spędzić milo, przyjemnie a przede wszystkim aktywnie swój wolny czas pozostawiając laptopy, tablety i smartphony w domach. Utworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw wraz z siłownią, pozwoliłoby na zaspokojenie potrzeb ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych w wieku 3-100 lat poprzez spożytkowanie swojej energii na różnorodnych i atrakcyjnych urządzeniach do gier, zabaw oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych.
W wyniku tak dobranej oferty rekreacyjnej skierowanej nie tylko do dzieci ale i dorosłych, poprawie ulegnie jakość życia naszych mieszkańców. Tym samym projekt przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych, a także będzie miejscem, które uatrakcyjni estetykę okolicy (ul. 11 Listopada, Batorego, Pionierska, Wybickiego i teren targowiska miejskiego). Jednocześnie urozmaici spędzanie wolnego czasu zarówno dla ostródzian jak i osób podróżujących koleją (z racji bliskości dworca). Miejsce to będzie pełniło również rolę integracyjną środowiska lokalnego, ponieważ stanie się ośrodkiem wspólnych spotkań dzieci, rodziców i dziadków. Pozwoli na zacieśnienie więzi i powstawanie pozytywnych relacji.
Plac zabaw przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności miasta pod względem walorów turystycznych i krajobrazowych, a przede wszystkim spełni marzenie trzech pokoleń lokalnej społeczności.

Postęp realizacji

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ Wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy.