Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Poprawa warunków rekreacyjnych osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy jeziora Perskiego


Lokalizacja

Działki nr 34 i 35 w Ostródzie, osiedle Plebiscytowe.

Skrócony opis

W wyniku negocjacji z Wnioskodawcą projektu zaktualizowano zakres rzeczowy do niewykorzystanej  kwoty w Budżecie Obywatelskim. Zakres projektu obejmuje: wykonanie dokumentacji technicznej, budowę wiaty drewnianej, wymianę poszycia pomostu, montaż kamery monitoringu.

Opis projektu

Przedmiotem zadania jest polepszenie warunków rekreacyjnych działek  34 i 35 w obrębie jeziora Perskiego polegająca na:

- wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z operatem wodno-prawnym) dot. pomostu oraz wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu-szacowany koszt 20 tys zł.

- budowie wiaty drewnianej  z przebieralnią dla kąpiących o wymiarach 8m x 4m  wraz z ławkami i stołami na nawierzchni z kostki betonowej - szacowany koszt 30 tys zł.

- budowie pomostu  dla kąpiących o powierzchni do 35 m2 prosty lub w kształcie litery L- szacowany koszt 120 tys. zł.

- postawieniu  10 sztuk ławek  parkowych wraz ze śmietnikami- szacowany koszt 15 tys. zł.

- postawieniu 5 sztuk stałych leżaków plażowych- szacowany koszt 10 tys. zł

- odchwaszczenie terenu plaży nad jeziorem Perskim przy działce nr 35- obszar 25x30 m oraz odnowienie piaszczystej plaży poprzez dowiezienie piasku- szacowany koszt 10 tys. zł

- wykonanie monitoringu – 2 sztuk kamer wraz z oświetleniem z przyłączem do istniejącej sieci w okolicy placu zabaw- szacowany koszt 20 tys. zł

- umiejscowienie na terenie ubikacji typu Toi-Toi- szacowany koszt 5 tys. zł

Uzasadnienie realizacji projektu

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie terenu jeziora Perskiego wraz z linią brzegową w Ostródzie w obrębie działek nr 34 i 35. Na przedmiotowym terenie znajduje się między innymi boisko sportowe, boisko do siatkówki plażowej, brzozowy lasek oraz plac zabaw dla dzieci wraz ze strefą rekreacji dla seniora. Przy brzegu jeziora znajduje się plaża z niewielkim pomostem. Teren ten jest niezwykle atrakcyjny pod względem zarówno przyrodniczym jak i rekreacyjnym. Posiada duży, lecz nie w pełni wykorzystany potencjał zapewnienia wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Ostródy, w tym mieszkańcom osiedla Plebiscytowego.
Teren ten jest mało doinwestowany i wymaga zagospodarowania przestrzeni poprzez stworzenie infrastruktury do miłego i spokojnego wypoczynku. Teren działki jest bardzo zachwaszczony. Brakuje na nim miejsc do wypoczynku w postaci wiaty  rekreacyjnej, stacjonarnych ławek oraz leżaków, śmietników czy toalety. Zarastająca plaża wymaga odchwaszczenia i nawiezienia piasku, zaś istniejący pomost wymaga gruntownego remontu wraz z przebudową.
W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z tak urokliwego miejsca oraz uniknięcia aktów wandalizmu niezbędne wydaje się wykonanie monitoringu w postaci dwóch kamer stacjonarnych wraz z oświetleniem.
Przedmiotowa inwestycja znacznie podniesie walory turystyczno-rekreacyjne osiedla poprzez poprawę estetyki oraz uatrakcyjnienie lokalizacji. Stworzy szersze możliwości wypoczynku połączonego z aktywnością ruchową.

Postęp realizacji

Wybrano wykonawcę projektu.