Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany (zagubiony) blask


Lokalizacja

Wniosek obejmujący  propozycję zagospodarowania, uporządkowania i zazielenienia środkowego podestu, środkowej części oraz zachodniej część Skarpy przy ulicy Kolejowej, wraz z wejściem i schodami od wschodniej pierzei ulicy Czarnieckiego, na działkach nr 330/4 i 330/5 (zgodnie z załączonym rysunkiem). obręb Ostróda, nr obrębu 0009. Powierzchnia działki 1480.5 m2 0.15[ha]
Projekt jest zgodny z MPZP

Skrócony opis

Stworzenie baśniowego ogrodu różanego, przywrócenie historycznej tkanki-atrakcja turystyczna . Wytyczenie ścieżek spacerowych, nasadzenia krzewów róż, drzew. Kwietne pergole niczym portale otwierające kolejne przestrzenie ogrodu. Dróżka historyczno-edukacyjna z tablicami, kolumnowa okrągłą altana. Bajkowy charakter- wszystko historyzująco wystylizowane, schody, ławki drewniane, latarnie,śmietniki.

Opis projektu

Projekt zagospodarowania zdewastowanej Skarpy  w centrum Ostródy (jej środkowej i zachodniej  części) na  ogród różany. Przed II WŚ znajdował się tu ogród hotelu ,,DU NORD’’  z tarasem widokowym na zatokę J. Drwęckiego oraz muszlą koncertową. Mieszkańcy zabiegają o odtworzenie potencjału  tego terenu dla Ostródzian  i turystów. Projekt zachowuje charakter przestrzeni i nawiązuje do historycznej funkcji ogrodu. Propozycja obejmuje:
1.Reprezentacyjne wejścia do ogrodu, - naprawę schodów na środkowy taras Skarpy, prowadzących z pierzei ul. Czernieckiego, usytuowanych między sklepem  Rossmann a
plebanią kościoła NPNMP, z wykonaniem nowej okładziny na stopniach imitującej
kamień, podstopnie wykonane z kolorowych kafli w typie marokańskim (lub mrozoodporny
gres betonowy imitujący kolorowe wzory) z pergolą na szerokość schodów  
Koszt: 24 600 zł
2 Usunięcie posadzek z asfaltu i betonu, fragment do schodów wejściowych, usunięcie zapadniętej  betonowej płyty i zasypanie dziury
10m3
Koszt: 3 444 zł
3 Wyznaczenie ścieżek spacerowych, ekologicznych,  przepuszczalnych, z grubego żwiru,
zabezpieczonego przed rozchodzeniem się kruszywa poprzez zastosowanie geosiatki.
Koszt:16 040 zł
4. Oświetlenie terenu- 2 latarnie w typ parkowy, monitoring miejski min.2 kamery, 4 kosze -parkowe na odpady, wzdłuż alejek idących od pierzei ulicy
Czarnieckiego, Skarpą w kierunku budynku Kolejowej 4,
  Koszt:46 740 zł.
5. Mała architektura nawiązująca do historycznego ogrodu- m.in okrągła  altana z betonowych
kolumn. Do spoczynku będą służyć ławki 12x  metalowo - drewniane -  historyzująco stylizowane.
Ścieżka historyczno-edukacyjna z 4x tablicami, 2x drewniane pergole
Koszt: 135 300 zł
6. Dokumentacja projektowa. koszt: 24 600 zł
7.Wykonanie nasadzeń z krzewów, drzew ozdobnych, owocowych z wymianą gleby
(np. jarzębina, rajskie jabłuszka, wierzba płacząca/ japońska), bylin, sadzenie
cebul kwiatowych.
Koszt 32 500 zł
8.Rampa dla Os. niepełnosprawnych
Koszt: 16 113 zł
RAZEM: 299 337 zł.

Uzasadnienie realizacji projektu

Teren ,,Skarpy” przed wojną  słynny ogród Hotelu Północnego, miejsce koncertów, imprez kulturalnych, posiłków na tarasie widokowym, skarpa o ciekawie piętrzącej się rzeźbie terenu. Dziś zrujnowana, bez śladu dawnej infrastruktury, dziko porośnięte chaszczami miejsce, do niedawna zamieszkiwane przez grupy bezdomnych, miejsce nocnych libacji z używkami, brak oświetlenia, duża przestrzeń, liczne przysłony z drzew, pogłębiają problem patologicznych zachowań, w efekcie w 2016 roku zginął tam tragicznie 17-letni chłopak. Teren usytuowany jest w samym centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych obiektów i atrakcji turystycznych. Obecnie wyłączony z przestrzeni miejskiej, obniża on atrakcyjność sąsiadujących lokali usługowych i przedsiębiorczości okolicy. Zagospodarowanie terenu według naszej propozycji będzie nowością w Ostródzie, zwiększy bezpieczeństwo, doprowadzi do humanizacji tego terenu, zachowa charakter błękitno-zielonej przestrzeni o funkcji  ogrodowo-parkowej. Na najwyższej części powstanie przestrzeń do prowadzenia warsztatów, zajęć, funkcja dydaktyczna - ścieżka historyczna, miejsce żywych lekcji historii, organizacji imprez plenerowych np. ślubów cywilnych. Odtworzony by został przedwojenny charakter, wykonane nowe nasadzenia drzew i krzewów w miejscach gdzie ich brakuje np. po nieistniejącym pawilonie baru z okresu PRL, nasadzenia zwiększą bioróżnorodność, będą naturalnym pokarmem dla ptaków i owadów, zwiększą zacienienie skarpy, będą pomagały walczyć z przegrzewaniem się miasta, absorbowały co2, zazielenienie wpłynie pozytywnie na odbiór okolicy, na nastrój mieszkańców i turystów, a co za tym idzie i zdrowia. Miejsce to stanie się  kolejna atrakcją turystyczną,  Będzie odwiedzane przez turystów, przewodników, wycieczki szkolne, członków pobliskich wspólnot religijnych, a  widoki i  malowniczy charakter przyciągną mieszkańców, tworząc nowe miejsce spotkań lokalnych  społeczności np. emerytów, randkujących par, grup znajomych organizujących pikniki itp.