Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. WYBIEG DLA PSÓW WRAZ Z PLACEM ZABAW OSTRÓDA 2022


Lokalizacja

Działka nr 129/10 obręb 6 m. Ostróda lub sąsiednie

Opis projektu

Projekt zakłada wygospodarowanie przestrzeni przy ulicy Demokracji  (koło MPEC Ostróda) terenu w celu stworzenia wygrodzonego wybiegu dla psów wraz z placem zabaw (oba place dodatkowo rozdzielone).
Projekt obejmuje wygrodzenie terenu miejsca do swobodnego wybiegu psów wzdłuż całego terenu oraz usytuowanie kilkunastu specjalistycznych stanowisk do zabawy. Miejsce do biegania dla psów będzie dodatkowo oddzielone od przestrzeni z zabawkami płotem i furtką, aby stworzyć dwa niezależne od siebie tereny do zabaw.
Na wyposażeniu powinny znajdować się przede wszystkim liczne zabawki (projekt zakłada około 20 szt. rożnego typu) furtki, doświetlenie lampami LED solarnymi (6 szt.), dwa kosze na psie odchody, ławki, miejsca parkingowe, tablica z regulaminem oraz informacyjna. Wskazane także jest postawienie altany w celu ochrony przed intensywnym słońcem, czy deszczem.
Dodatkowo może być potrzebne uzupełnienie kruszywem drogi gruntowej dojazdowej oraz wyrównanie i rozplantowanie terenu obu części.
W zakres wchodzi także wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wybiegu dla psów, placu zabaw dla psów, oświetlenia terenu oraz wykonania miejsc parkingowych.

Uzasadnienie realizacji projektu

Lokalizacja wybiegu dla psów na terenie działek posiadanych w zasobach UM Ostróda, z dala od zabudowań mieszkańców, na terenach cichych i posiadających duże walory rekreacyjne.
W całym mieście występują niedobory miejsc, w których mieszkańcy mogliby bezpiecznie spędzać czas ze swoimi czworonogami przy minimalnym zakłócaniu porządku mieszkańców. Dodatkowym atutem byłaby wspólna zabawa oraz integracja ludzi i zwierząt.
Obiekt byłby ogólnodostępny dla całego miasta, a po wykonaniu przebudowy I Dywizji dojazd byłby dogodny dla każdego mieszkańca miasta.