Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14

14. ŚWIETLICA dla dzieci i młodzieży - "Artystyczny zakątek"


Lokalizacja

Ostróda, ul. Plac Tysiąclecia P.P. 3

Opis projektu

Projekt dotyczy budowy parterowego obiektu o powierzchni ok 220 m2 w postaci sali kameralnej - świetlicy służącej do organizowania nieodpłatnych, profesjonalnych zajęć artystycznych połączonych z nieodpłatnymi zajęciami terapeutycznymi z muzykoterapią oraz z neuropsychologiem kierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat w Ostródzie. Celem zajęć będzie rozwój uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży oraz wspieranie ich rozwoju psychicznego poprzez oddziaływania edukacyjne i terapeutyczne podejmowane przez specjalistów z wykorzystaniem muzyki.
Obiekt będzie stanowił rozbudowę istniejącego budynku przy ul. Plac Tysiąclecia 3. Budowa powinna być umiejscowiona od ściany szczytowej, gdyż nastąpi wówczas rozszerzenie działalności artystycznej z możliwością występów artystycznych w formie kameralnej w nowej Sali – Świetlicy. Ponadto rozbudowa istniejącego budynku będzie skutkować umocnieniem konstrukcji w/w budynku, w którym odbywa się profesjonalna edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży.
Realizacja zajęć zostanie powierzona specjalistom z umiejętnościami wykwalifikowanych muzyków i nauczycieli edukacji i animacji muzycznej, a także dysponującym wiedzą teoretyczną i praktyczną konieczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia oraz zajęć z zespołami wokalnymi, instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi w kierunku animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.
Warunkiem realizacji w/w zadania są odpowiednie kwalifikacje muzyków zaangażowanych w ich wykonanie, którzy już w chwili obecnej stanowią w Ostródzie bazę do realizacji przyszłych zadań edukacyjnych.
Zadania do realizacji:
- wykonanie projektu parterowej Sali – Świetlicy
- wykonanie prac budowlanych
- wyposażenie Sali w 60 krzeseł na potrzeby prowadzenia zajęć
- realizacja zadań szczegółowych poprzez prowadzenie zajęć artystycznych oraz edukacyjno-terapeutycznych w świetlicy.
Utrzymanie obiektu oraz prowadzenie zajęć merytorycznych jest po stronie wnioskodawcy.

Uzasadnienie realizacji projektu

1. Stymulowanie rozwoju muzycznego dziecka w kierunku znajdowania indywidualnej drogi do rozumienia muzyki.
2. Zainteresowanie dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców Ostródy muzyką klasyczna i upowszechnianie polskiej i zagranicznej literatury muzycznej.
3. Stworzenie równych szans w rozwoju uzdolnień muzycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat z różnych środowisk ich miejsc zamieszkania.
4. Rozwijanie kreatywności zarówno w odtwarzaniu jak i tworzeniu form artystycznych.
5. Przygotowywanie do publicznych występów estradowych, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym.
6. pomoc terapeutyczna dla dzieci i młodzieży poprzez sztukę i uczestnictwo w zajęciach z muzykoterapeutą oraz neuropsychologiem.
7. Wspomaganie rozwoju funkcjonowania psychologicznego oraz społecznego dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności miasta.
Formą wykonywania zadania jest realizacja muzycznych zajęć dydaktycznych w wymiarze 5 nieodpłatnych spotkań w tygodniu w formie zajęć indywidualnych i grupowych prowadzonych przez zawodowych muzyków i pedagogów w danym miesiącu realizacja projektu.
Efektem tych działań będzie realizacja 11 profesjonalnych koncertów muzyki klasycznej w formie audycji muzycznych z udziałem dzieci z w/w projektu w integracji z dziećmi czynnie grającymi na instrumentach klasycznych dla społeczności Gminy Miejskiej Ostróda.
harmonogram działań - nieodpłatne koncerty dla społeczności Gminy Miejskiej
wrzesień 2022 r. - 2 koncerty
październik 2022 r.  - 3 koncerty
listopad 2022 r. - 2 koncerty
grudzień 2022 r. - 4 koncerty