Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 17

17. Eko Parking na Skarpie (ul. Kolejowa)


Lokalizacja

Dolna część Skarpy przy ulicy Kolejowej, na działkach nr 330/4 i 330/5 (zgodnie z załączonym rysunkiem). Projekt jest zgodny z MPZP.

Opis projektu

Zgłaszany projekt polega na zagospodarowaniu zaniedbanego obecnie miejsca w centrum Ostródy przez wybudowane a dolnej części Skarpy przy ul. Kolejowej parkingu z płyt ażurowych wraz z drogą wjazdową, oświetleniem oraz nasadzeniami. parking będzie ogólnodostępny zarówno dla mieszkańców ulicy Kolejowej, jak i dla Ostródzian i przyjezdnych m. in. korzystających ze sklepów na ul. Czarnieckiego czy wybierających się na Bulwar nad jeziorem Drwęckim.
Na projekt składają się (ceny zaczerpnięte z Cennika miejskiego oraz posiłkowo cenników obywatelskich z innych miast):
1. stanowiska postojowe dla samochodów osobowych wyłożone płytami ażurowymi (NIE ZABETONOWANIE!) dla ok. 23 pojazdów + 2 stanowiska postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych z nawierzchni twardej ulepszonej
Koszt to ok. 25 miejsc postojowych, czyli ok. 324 m2miejsc parkingowych x 230 zł = 74 520 zł.
2. Utwardzenie wjazdu na parking od strony ulicy obok budynku Kolejowej 4 i drogi manewrowej na samym parkingu
Koszt to ok. 320 m2 x 120 zł = 38 400 zł
3. Wyznaczenie chodnika łączącego parking z chodnikiem prowadzącym na kładkę o zejściem na ulicę Czarnieckiego
Koszt to ok. 10 m2 x 250 = 2 500 zł
4. Wykonanie nasadzeń z krzewów kwitnących (np. jaśmin, bez, forsycja) oddzielających parking od strony budynków przy ulicy Kolejowej oraz od strony ulicy
koszt to ok. 29 szt. x 100 zł = 2 900 zł
5. Wykonanie łąki kwiatowej graniczącej z parkingiem od strony wzniesienia od strony Skarpy - pas o szerokości ok 2m i długości ok 25 m.
Koszt to ok. 50 m2 łąki x 40 zł = 2 000 zł
6. Zamontowanie na parkingu min. 2 lamp solarnych wraz ze słupem oświetleniowym, kosza na odpady (wskazany kosz na segregację) - 20 000 zł (lampy) +2 000 zł  = 22 000 zł
7. Dokumentacja projektowa i inne niezbędne koszty - 15 000 zł
8. Odwodnienie i koszty z uwag formalnych UM -132 580 zł.
W wyniku uwag, aby zmniejszyć kwotę całego projektu i dać szansę innym rezygnujemy z monitoringu i progu zwalniającego i części nasadzeń.
RAZEM = 289 900 zł.

Uzasadnienie realizacji projektu

Ulica Kolejowa położona w ścisłym centrum miasta jest przez cały czas, bez względu na porę dnia czy roku zastawiona samochodami. Ta piękna ulica, kiedyś Blumenstrasse (Kwiatowa) dziś nazywałaby się Autostrasse!
Z małej uliczki korzystają nie tylko jej mieszkańcy! W okolicy mieszczą się liczne sklepy, firmy i instytucje, a parkingów brakuje.
Proszę tylko pomyśleć o małej ulicy Kolejowej, przy której znajdują się:
- 45 mieszkań oraz prywatne pokoje na wynajem
- Szkoła Językowa 4 Languages
- MABK sp. z o.o.
- PKPS (wjazd do budynku)
- oraz studnia publiczna
A w najbliższym sąsiedztwie:
- Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
- liczne sklepy i firmy (od strony ul. Czarnieckiego m.in.: Apteka, Rossman, Tekstylia, traf, Ametyst, sklep obuwniczy i szewc, sklep dziecięcy, kantor, lombard, piekarnia, iSmoking, usługi np. dentysta, kosmetyczka, SK Caffe, Comfort Space Apartamenty na wynajem). Blisko stąd na nabrzeże Jez. Drwęckiego z jego atrakcjami. Turyści też szukają w pobliżu miejsca do zaparkowania!
Gdy osoby korzystające z tych sklepów, usług i instytucji w okolicy parkują na Kolejowej, mieszkańcy są zmuszeni na swoje samochody "upychać" na malutkich podwórkach kamienic, które woleliby wykorzystać pod ogródki kwiatowe, jako miejsce wspólnego spędzania czasu czy zabaw dla dzieci. Uwolnijmy więc choć trochę ulicę Kolejową od natłoku samochodów! Skorzystają na tym wszyscy!
Wykorzystajmy część terenu tzw. Skarpy, obecnie zaniedbanej i odstraszającej na ogólnodostępny parking na ok. 25 aut.
Z zachowaniem jak największej części obecnej zieleni i nowymi nasadzeniami, dzięki którym ulica Kolejowa odzyska blask. A parking będzie Eko! Jest to teren wrażliwy na zalania (spływ wody podczas gwałtownych deszczy w wyżej położonych części miasta, wnioskujemy, żeby był to parking AŻUROWY, zatrzymujący w jak największej części wody opadowe. Dla bezpieczeństwa proponujemy montaż lamp solarnych i monitoringu oraz progu spowalniającego ponieważ niewątpliwie zwiększy się ruch na ulicy.

Postęp realizacji

Zawarto umowę z Wykonawcą prac. Trwają prace budowlane.