Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 19

19. Modernizacja, rewitalizacja obejść przy ul. Grunwaldzkiej 20, 22, 24 i 22A


Lokalizacja

Ul. Grunwaldzka 22A, ul. Grunwaldzka 20-24

Opis projektu

Ul. Grunwaldzka 20-22-24
1. Wykonanie nowej opaski od strony ulicy (obecnie zniszczona) - 13 700,00
2. Wymiana gleby pod obsadzenia żywopłotu (głębokość 50 cm) 90m x 30zł/m = 2 700,00
3. Sadzenie krzewów żywopłotowych + podłoże, nawóz przy ul. Grunwaldzkiej 20-24, 100 szt. x 70 zł = 7 000,00
4. Przygotowanie terenu pod obsadzenia bylinami (wymiana gleby - głębokość 30 cm) 50m2 x 25zł/m2 = 1 250,00
5. Sadzenie dużych krzewów wokół śmietnika + podłoże, nawóz 30 szt. = 2 100,00
6. Żywopłot (ul. Grunwaldzka 24) od strony podwórka na długości 58 m (60 szt. żywopłotu np. tuje) 4 200,00.
Ul. grunwaldzka 22 A
1. Załatanie dziury w drodze osiedlowej dł. 11m, szer. 3m (33m2) x 120 zł/m2 - 3 960,00
2. Wykonanie drenażu, utwardzenie drogi i uzupełnienie asfaltobetonem (dł. 11m., szer. 3 m) 33m2 - 50 000,00
3. Wyrównanie terenu destruktem pomiędzy blokami 22A a 22-24 dług. 49 m., szer. 8 m - 10 000,00
4. Kosz na psie odchody 500,00
5. Wymiana gleby pod obsadzenia bylinami  dł. 70m, szer. 1 m 25zł/m2 - 1 750,00
6. Wymiana gleby pod obsadzenia żywopłotu (głębokość 50 cm) 72m, 30zł./m2 - 2 160,00 zł
7. Sadzenie krzewów żywopłotowych + podłoże, nawóz 72m x 70 zł./m2 - 5 040,00
8. Sadzenie dużych krzewów wokół śmietnika + podłoże, nawóz 70 zł./ szt. obwód 19 m (30 szt.) - 2 100,00
9. Wykonanie łąki kwietnej jednorocznej - 40zł./m2 dł.70m szer. 1m - 2 800,00.
RAZEM: 109 260,00

Uzasadnienie realizacji projektu

W związku z tym, że wszystko się zużywa, nam mieszkańcom bardzo zależny na uporządkowaniu obejść. Żywopłot przy ul. Grunwaldzkiej 22A był sadzony na początku lat 70-tych. Jest zniszczony.
Obecnie przy opadach są głębokie kałuże, należałoby utwardzić teren. Przy budynku 22A na odcinku 11m znajduje się duże wgłębienie, w którym przy opadach zbiera się woda, a przejeżdżające samochody ten dół pogłębiają. Należy zasypać, wykonać drenaż i utwardzić ten odcinek. Przy bloku 24 (od podwórka) dobrze byłoby posadzić ok. 60 szt. np. Tuji.
Niezbędny jest jeden kosz na psie odchody.
Zrealizowanie tego projektu na pewno wpłynie pozytywnie na społeczność naszego miasta, zintegruje społeczność naszego osiedla.
Udało się zmobilizować kilka osób chętnych do utrzymania na odpowiednim poziomie zieleni (stąd projekt o nasadzeniach).
Zależy nam na estetyce naszego miejsca zamieszkania.