Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. Plac Tysiąclecia OdNowa!


Lokalizacja

Wniosek obejmujący nową propozycję zagospodarowania i zazielenienia zachodniej części Placu Tysiąclecia (historyczny Alter Markt), nr działki 23/17, obręb Ostróda, nr obrębu 6. Powierzchnia działki (ha) 0,0868.
Działka jest objęta MPZ, teren oznaczony symbolem S4US8 - Usługi nieuciążliwe (Uchwała Nr XLV/293/98 z dnia 1998-03-25 w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia Ostródy Publikacja: Dz. Urz. Województwa Olsztyńskiego nr 9 z 1998-04-30, poz. 119

Skrócony opis

Projekt Plac Tysiąclecia OdNowa! jest propozycją ożywienia i zagospodarowania najstarszego placu miejskiego-dawnego Alter Markt (przy Inf. Turyst.). Główne założenia: usunąć część bruku, posadzić drzewa (lipy), kwiaty, krzewy ozdobne, zaaranżować mały ogród deszczowy, ustawić 9 ławek z pergolami, 2 stragany, 4 boksy wystawowe, zlikwidować 4 miejsca parking., oddzielić Plac od ulicy żywopłotem.

Opis projektu

Mieszkańcy Placu Tysiąclecia występują do Budżetu Obywatelskiego Ostródy z propozycją ożywienia i zagospodarowania części najstarszego placu miejskiego - dawnego Alter Markt - przestrzeni zawartej między frontową pierzeją ul. Zamkowej a frontową elewacją budynku wzniesionego w miejscu przedwojennego ratusza.
Przyjęto koncepcję zaaranżowania tej przestrzeni w formule użytkowo-rekreacyjnej z wątkami historycznymi. Punktem wyjścia będzie nawiązanie do historycznej rynkowej/handlowej funkcji placu staromiejskiego. Stąd propozycja, by:
1. Plac odizolować od ruchliwych ciągów komunikacyjnych za pośrednictwem niskiej zieleni z przejściami na plac - proponujemy zdjęcie części bruku i żywopłot z irgi błyszczącej, miododajnej 80 m żywopłotu, która jesienią przebarwia się na czerwono. Żywopłot będzie zapobiegał wjeżdżaniu samochodów na plac.
2. Umieścić 2 stragany drewniane (dł.4x4m i 3m), które częściowo przywrócą historyczną, handlową funkcję Placu.
3. Ustawić 9 ławek przesłoniętych zielonymi pergolami (pergole z zadaszeniem ławek dające cień). Rośliny pnące należy zasadzić w donicach lub w gruncie. Ponadto dostawić 4 kosze na śmieci.
4. Usunąć część posadzki z polbruku i zastąpić ją niską zielenią (trawa, kwiaty, krzewy ozdobne).
5. Zastąpić chorujące drzewka w kamiennych kręgach lipami i dodać 3-4 drzewka, by zmniejszyć wrażenia betonowej pustyni. Nasadzenia planujemy przy ulicach okalających Plac tak, by nie przesłaniały osi widokowych. W wolnych miejscach dosadzić jarzębiny lub inne kwitnące drzewa (do uzgodnienia z projektantem.
6. Zlikwidować 4 miejsca parkingowe, co pozwoli odsłonić przestrzeń od strony północnej.
7. Zaaranżować mały suchy ogród deszczowy 5m2, by zmienić choć trochę mikroklimat na Placu. W ogrodzie woda opadowa wchłaniana do gruntu. Ogród obsadzony bylinami.
8. Ustawić w odnowionej przestrzeni 2 boksy wystawowe z wydrukami historycznych zdjęć Ostródy.
9. Zainstalować monitoring (2 kamery).
10. Dokumentacja projektowa oraz nadzór archeologiczny.

Uzasadnienie realizacji projektu

Dziś Plac Tysiąclecia to mało przyjazna dla przechodniów, zastawiona samochodami betonowa przestrzeń, która latem zmienia się w "patelnię". Mieszkańcy i turyści tylko przemykają przez Plac, trudno tu zatrzymać się na dłużej, odpocząć. Dlatego celem proponowanych rozwiązań jest przede wszystkim przywrócenie Placu mieszkańcom, ale też ostródzianom i turystom. Zazielenienie zachodniej części Placu Tysiąclecia (historyczny Alter Markt) sprawi, że będzie to miejsce atrakcyjne. Ograniczenie betonu w centrum miasta, nasadzenia drzew dających cień, stworzenie mikrowysp zieleni, zielonych ścian, a także miejsc drobnego handlu i rekreacji wpłynie również na potencjał dawnego Starego Rynku. Mamy nadzieję, że z czasem na rynku zadomowią się artyści. Na tej metamorfozie skorzystają także handlowcy i restauratorzy.
Liczymy na to, że projekt pozytywnie wpłynie na rozwój społeczny, jak i gospodarczy obszaru Placu Tysiąclecia. Chcemy też nawiązać do historycznej roli tego miejsca, ponieważ dziedzictwo może bezpośrednio oddziaływać na pobudzanie działalności, wspierać budowę więzi społecznych, poczucie wspólnoty, lokalnej tozsamości i dumy z miejsca zamieszkania. A także być nośnikiem pozytywnych wzorców społecznych.