Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. Budowa kortów ziemnych przy ulicy Kościuszki 22


Lokalizacja

Ulica Kościuszki 22 na terenie działki nr 354/102 Obręb nr 8 M. Ostróda przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w sąsiedztwie nowo budowanego boiska wielofunkcyjnego.

Skrócony opis

Projekt polega na budowie dwóch kortów ziemnych o nawierzchni ceglanej przy ul. Kościuszki.
Niezbędne zadania do wykonania:
1. Wykonanie podbudowy kortów,
2. Wykonanie ogrodzenia,
3. Wykonanie nawierzchni,
4. Wykonanie oświetlenia,
5. Instalacja niezbędnej infrastruktury (słupki, siatki, linie, ławeczki, itp.).

Opis projektu

Projekt polega na budowie dwóch kortów ziemnych przy ul. Kościuszki. Niezbędne zadania:
1. Wykonanie podbudowy
2. Wykonanie ogrodzenia
3. Wykonanie nawierzchni
4. Wykonanie oświetlenia
5. Instalacja niezbędnej infrastruktury

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt polega na budowie a właściwie przywróceniu infrastruktury sportowej tj. dwóch kortów ziemnych o nawierzchni ceglanej, która została zlikwidowana po przebudowie stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Ostródzie. W chwili obecnej Miasto Ostróda dysponuje czterema odkrytymi kortami o nawierzchni ceglanej oraz dwoma kortami krytymi o nawierzchni sztucznej. Z roku na rok Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return Ostróda mobilizuje i zachęca do gry nowych miłośników tej gry, którzy regularnie trenują i korzystają z naszego obiektu. Poza organizowanymi corocznie turniejami, w których uczestniczy średnio ok. 60 do 70 osób, a także ligami letnimi i zimowymi, w których udział bierze blisko 100 osób istniejąca infrastruktura jest już dla nas niewystarczająca. Rezerwacja kortów odbywa się z 3-4 tygodniowym wyprzedzeniem, co oznacza, że zainteresowanie jest na tyle znaczne, że kolejne dwa korty z pewnością będą cieszyły się pełnym obłożeniem. W Ostródzie regularnie grających dorosłych osób na miejskich kortach w Ostródzie jest ok 150, a do tego należy doliczyć także ok. 50-cioro dzieci i młodzieży, które od 3 lat uczęszczają na nieodpłatne zajęcia sportowe organizowane przez STZ Return Ostróda. STZ Return Ostróda nie przyjmuje już dzieci do Szkółki m.in. z uwagi na bardzo ograniczoną liczbę dostępnych godzin do gry. W wyniku korespondencji z potencjalnymi wykonawcami tego typu infrastruktury udało się uzyskać wycenę budowy kortów w ww. miejscu, która aktualnie oscyluje w granicach 500 tyś. zł. za dwa korty o nawierzchni ceglanej z ogrodzeniem, oświetleniem, liniami oraz siatkami na słupkach. Należałoby oczywiście mieć na względzie perspektywę przyszłego zadaszenia obiektu, dzięki któremu obiekt będzie dostępny również poza okresem letnim.