Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Pomoc kotom niesiemy - dokarmiamy


Lokalizacja

Całe miasto - w miejscach bytowania kotów wolno żyjacych.

Skrócony opis

Pomoc kotom niesiemy - dokarmiamy. Projekt ma na celu poprawę jakości życia kotów wolno żyjących - ich dokarmianie. Dokarmianie obok kastracji jest podstawowym elementem opieki nad kotami wolno żyjącymi w mieście.

Opis projektu

Celem projektu jest zapewnienie karmy dla kotów wolno żyjących. Obecna kwota przeznaczona na dokarmianie kotów nie jest wystarczająca, aby zapewnić karmę dla wszystkich kotów wolno żyjących, które Urząd Miasta ma obowiązek objąć opieką.
W obowiązującym Programie opieki nad zwierzętami - mimo negatywnego zaopiniowania - pozostawiono zapis dotyczący zapewnienia karmy tylko w okresie jesienno - zimowym. Takie ograniczenie okresu dokarmiania jest niezgodne z obowiązkiem Urzędu w zakresie opieki nad zwierzętami oraz nie pozwala utrzymać zwierząt w należytym dobrostanie.

Uzasadnienie realizacji projektu

Dokarmianie kotów wolno żyjących jest obok kastracji, jest podstawowym elementem opieki nad kotami wolno żyjącymi.
Koty wolno żyjące stanowią stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność w mieście w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów).
Do programu mogliby zgłosić się opiekunowie - karmiciele, którzy potrzebują karmy dla kotów wolno żyjących, które mają pod swoją opieką.