Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Rodzinne Ferie w Amfiteatrze


Lokalizacja

Amfiteatr w Ostródzie

Skrócony opis

Rodzinne Ferie w Amfiteatrze to oragnizacja wystawy, cyklu warsztatów dla młodzieży i rodziców z dziećmi, pokazy filmów oraz gier i zabaw z nagrodami. To także organizacja konkursu plastycznego dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu Ostródy.

Opis projektu

Termin realizacji projektu 22 - 29 stycznia 2023. Projekt zakłada organizację wystawy związanej z tematyką ferii - (koszt 10 000 zł). Przygotowanie konkursu plastycznego dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych - przesłanie regulaminu do placówek oświatowych. Podczas projektu organizowane będą warsztaty oraz gry i turnieje rodzinne. (koszt 10 000 - obejmuje wynagrodzenie dla animatorów i organizatorów warsztatów) (koszt 2000 zł - zakup materiałów plastycznych na warsztaty). Dla najlepszych uczestników konkursów i turniejów przewidujemy nagrody (koszt 5000 zł  - zakup nagród). Na finał planujemy galę podsumowującą cały projekt i koncert muzyki filmowej (koszt 6000 zł wynagrodzenie dla muzyków). Aby zainteresować i zachęcić mieszkańców Ostródy do aktywnego i licznego udziału w naszym projekcie chcemy przeprowadzić akcję promocyjną (koszt 4000 zł - zakup plakatów ulotek, banerów promocyjnych)

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest popularyzowanie wśród dzieci i ich rodziców różnych form zajęć jako alternatywy spędzenia wolnego czasu, motywowanie mieszkańców do twórczej aktywności, budowanie wzajemnych, pozytywnych relacji rodzinnych. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Ostródy, bez względu na wiek.