Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Szczegóły projektu

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem.


Lokalizacja

Od skrzyżowania DK. Nr 15 z DK. nr 16 do granicy miasta Ostróda wzdłuż ulicy 11-go Listopada.

Skrócony opis

Budowa chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada od skrzyżowania DK 15 z DK 16 pozwoli na bezpieczne dotarcie do domu żyjącym tutaj mieszkańcom oraz pracownikom zatrudnionym w zakładach pracy mieszczących się na trasie chodnika. Jest to 10 firm, w których zatrudnienie znajduje ok.1000 osób, są to: MODEL-ART, NIKE, BALTIC COMPOSITES, KART- STAL, HYDRAULIKA, COBO NAUTIC, WĘGIELEK, STALZŁOM, NAFTOMAX, DR HONN

Opis projektu

1. Utwardzenie terenu na całej długości chodnika ścieżki rowerowej.
2. Ułożenie kabla do zasilenia oświetlenia na całej długości chodnika / ścieżki rowerowej.
3. Ustawienie Lamp i podłączenie lamp na całej długości chodnika / ścieżki rowerowej.
4. Ułożenie asfaltu lub kostki polbruk niefrezowanej  na całej długości chodnika /  ścieżki rowerowej.

Uzasadnienie realizacji projektu

Budowa chodnika / ścieżki rowerowej od Krzyżówki drogi krajowej nr 15 z drogą krajową nr 16 wzdłuż ulicy 11-go Listopada do granicy miasta pozwoli na bezpieczne dotarcie do szkół dzieciom uczącym się w Ostródzie. Zapewni też bezpieczne poruszanie się mieszkańcom miasta zatrudnionym w zakładach pracy mieszczących się na trasie przyszłego chodnika / ścieżki rowerowej. Wzdłuż wskazanego odcinka ul. 11-go Listopada znajduje się 10 firm, w których zatrudnienie znajduje ok.1000 osób, są to: MODEL- ART., NIKE, BALTIC COMPOSITES, KART- STAL, HYDRAULIKA SIŁOWA, COBO   NAUTIC, WĘGIELEK, STALZŁOM, NAFTOMAX, DR HONN. Realizacja tego projektu w największym stopniu wpłynie na bezpieczeństwo dorosłych jak i dzieci, poruszających się ul. 11 Listopada  od skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą krajową nr 16 do granicy miasta.
Na pewno część pracowników dojeżdżających do pracy samochodami do firm znajdujących się w ciągu ulicy 11-go Listopada od skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą krajową nr 16 od chwili wybudowania powstałego chodnika / ścieżki rowerowej zacznie chodzić pieszo lub jeździć rowerami. Wpłynie to na obniżenie emisji CO2 do atmosfery.
Dzięki realizacji tego projektu zwiększy się także przepustowość w granicach miasta. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że od strony wjazdu z Iławy do Ostródy zmniejszy się bardzo długi „korek” pojawiający się codziennie w godzinach porannych i popołudniowych.
Proszę zwrócić uwagę także na to, że chodnik ten będzie przedłużeniem chodnika od ul. Stefana Jaracza, co pozwoli mieszkańcom tego osiedla jak i całego miasta na bezpieczne spacery do pobliskiego pięknego lasu.