Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. Remont drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Piłsudskiego


Lokalizacja

dz. 104/18 obr. 9

Skrócony opis

Remont drogi wewnętrznej łączącej ul. M. Kopernika z ul. Marsz. J. Piłsudskiego

Opis projektu

Zdjęcie istniejących płyt typu JOMB zużytych w 100%, wyrównanie terenu i ułożenie nowej kostki brukowej.
Na koszt inwestycji składa się:
1. Dokumentacja projektowa - 30.000 PLN
2. Wykonanie kanalizacji deszczowej - 100.000 PLN
3. Wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej - 120.000 PLN

Uzasadnienie realizacji projektu

Droga, która wymaga remontu służy mieszkańcom budynków położonych przy ul. Piłsudskiego 1A i 3A, ul. Czarnieckiego 41,43 i 45, ul. Kopernika 2, 4I, 4II i 6, jako dojazd do posesji. Ponadto w większości w/w budynków znajdują się lokale usługowo-handlowe w tym: przedszkole. W związku z powyższym wnioskowanego terenu korzystają również rodzice dzieci przedszkolnych oraz dostawcy towarów do sklepów.
Droga ta służy też jako teren ogólnodostępny na przejazd i przejście między ulicami Kopernika i Piłsudskiego i jest bardzo często uczęszczana, szczególnie w godzinach szczytu.
W chwili obecnej w/w teren jest w bardzo złym stanie. Wykonany jest z pozostałych po budowie w 1976 r. płyt typu JOMB oraz porozbiórkowych płyt drogowych. Na skutek upływu czasu płyty są wykruszone, z odsłoniętym zbrojeniem, co powoduje liczne nierówności i dziury. Wielokrotnie dochodzi do potknięć i upadków osób korzystających z tej drogi. Po deszczach tworzą się kałuże.
Jako mieszkańcy zawsze staraliśmy się utrzymywać teren w przyzwoitym stanie, zasypywaliśmy dziury, wycinaliśmy wystające pręty itp. Niestety na dzień dzisiejszy więcej już nie możemy zrobić. Nawierzchnia wymaga remontu, co bardzo poprawi życie użytkowników korzystających z tej drogi. Zwłaszcza, że z drogi tej korzysta wielu użytkowników.