Mapa realizacji

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

Poprawa warunków rekreacyjnych osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy jeziora Perskiego

Szacunkowy koszt: 230 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Opis realizacji: Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia.

Eko Parking na Skarpie (ul. Kolejowa)

Szacunkowy koszt: 289 900 zł

Etap realizacji: w przetargu

Opis realizacji: Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia.

Plac zabaw "EKIPA Z BAGIEN"

Szacunkowy koszt: 158 950 zł

Etap realizacji: w przetargu

Opis realizacji: Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia.

Poprzedni projekt
Następny projekt